Bakır, maden devriyle birlikte insanoğlunun hizmetine girdi. Bakırın doğada kolay bulunabilmesi kullanımının da yaygınlaştırmıştır. Bakır kolay şekil alan bir madendir. Bu özelliği onun çok sık kullanmasına neden olmuştur. Bakırın dövme, dökme, sıvama ve işleme olmak üzere 4 çeşit yapım tekniği vardır.

Bakır Süsleme Sanatında genellikle bitkisel ve geometrik motifler kullanılmaktadır. Keski kalemleriyle çizilen motifler darbe kalemleri ve ağızlarında çeşitli motif kalıpları bulunan zımbalara vurulması suretiyle bakır üzerine işlenmektedir. Kalaydan geldikten sonra siyah boya ile nakışlanan yerler boyanır. Kuruduktan sonra silinip temizlenir. Çukur yerler siyah, diğer yerler de kalaylık olarak kalır

Günümüze kadar gelen İsfahan Bakır ustaları, el becerilerine kendi yorumunu katarak muhteşem sanat eserleri ortaya çıkarmaktadır.

Showing all 8 results